Tag Archives: benchmarking

“Benchmarking”in növləri

Əvvəlki bloq yazımda qeyd etdiyim kimi “Benchmarking” anlayışı qurum və ya prosesin bazarda baş verən müsbət dəyişikliklərə uyğunlaşmasına, həmçinin inkişafına dəstək olan vasitədir. Burada baş verən dəyişikliklərə biznes mühitinin davamlı inkişafı, rəqiblərin yenilikçi işləri və s. aiddir. Bu dəyişikliklərin yoxlanılması istiqamətində “Benchmarking”i beş əsas növə bölürlər: 1. Ümumi müqayisə 2. Performans müqayisəsi 3. Rəqabət müqayisəsi […]

“Benchmarking” nədir?

“Benchmarking” nədir? Məhsulun və ya xidmətin digər məhsul və ya xidmətlərlə müqayisəsi “Benchmarking” adlanır. “Benchmarking” aparılan müqayisə nəticəsində qurumunuzun/xidmətinizin əldə etməli olduğu funksiyaları, yenilikləri, həmçinin prosesləri görməyə kömək edir. Ümumillikdə “Benchmarking” rəqiblərinizlə aranızdakı fərqləri, üstünlükləri, əksiklikləri təqdim edən ölçmə metodur. Bu metodun məqsədi fəaliyyət istiqamətinzdən asılı olmayaraq sizi inkişaf etdirmək, eyni zamanda yeniliklər, fərqliliklər təklif […]