Kommunikasiya zamanı niyə çətinlik yaşayırıq?

Kommunikasiya qurumların iş prosesindəki dəstəkləyici funksiyasıdır. Buna görə də effektiv iş mühiti dedikdə komanda heyəti və şəxslər arasındakı kommunikasiya da nəzərdə tutulur. Lakin statistik məlumatlara görə, işçilərin 57% -i düzgün feedback-lərin verilmədiyini, menecerlərin 69%-i işçilərlə ünsiyyət qurarkən rahat olmadıqlarını bildirir.
Bəs niyə kommunikasiya zamanı çətinliklər yaşayırıq?
Düzgün qurulmayan kommunikasiya qurumun dəqiq strategiyaya və məqsədlərə sahib olmamasından, informasiya bolluğundan, məhdud feedback və zəif menecment aparıcılığı kimi təsirlərdən yaranır. Kommunikasiyada yaranmış zəiflik iş mühitindəki əhval-ruhiyyəyə təsir göstərir, stresə, anlaşmazlıqlara, həmçinin münaqişələrə gətirib çıxara bilir.
Bu halların qarşısını almaq üçün:
– Düzgün zaman və doğru ünsiyyət vasitəsindən istifadə etməli
– Rəylərə açıq olmalı
– Peşəkarlığı qorumalı
– Daxili kommunikasiyanın düzgün idarəsi üçün mütəmadi görüşlər təşkil edilməlidir