Kitab tövsiyəmiz: Never Eat Alone

Başqaları ilə sıx əlaqədə olan bir həyat fərqli perspektivə səbəb olur. Perspektivlərin zənginliyi insanların bir -biri ilə sıx bağlı olduğu həyatlarda yaranır. Bir perspektiv digərinə gətirib çıxarır. İndi həyatınızda olduğunuz yer və bildiyiniz hər şey, kitablar, musiqi, mədəniyyət və sair həyatınız boyunca ünsiyyət qurduğunuz fikirlərin, təcrübələrin və insanların nəticəsidir.

Bunu nəzərə alan müəlliflər Keith Ferrazzi və Tahl Raz “Heç vaxt tək yemə” (“Never Eat Alone”) kitabında gündəlik həyatda kommunikasiyanın önəmindən və düzgün kommunikasiya qurmağın bizə şəxsi və iş həyatımızda gətirəcəyi faydalardan danışırlar.