Brendsənsə, qlobal düşün, yerli davran!

Hər bölgənin mədəniyyəti nəyi, niyə və necə istehlak etdiyini müəyyən edir. Buna görə də brendi idarə etmək istəyənlər istər-istəməz cəmiyyətin adət-ənənələrini (mədəni antropologiya) anlamalıdırlar.

Mədəniyyət, çox ümumi mənada, cəmiyyətin fərqli düşüncə və yaşayış tərzidir. Yaşadığımız cəmiyyətin mədəniyyəti bizim kimliyimizi yaradır və bizi digər mədəniyyətlərdən fərqləndirir. Hətta yaşadıqları cəmiyyətə yad hiss edənlər də doğulduğu mədəniyyətin övladlarıdır. Yaşadığımız cəmiyyətin mədəniyyəti dünyaya baxdığımız eynəklərin rəngini yaradır.

Mədəni Kodlar üzərində işləyən ən tanınmış tədqiqatçı Clotaire Rapaille-dir. Rapaille-ə görə, bir marka haqqında onun mədəni kodlarını təhlil etmədən qərar vermək yanlışdır; çünki markanın yalnız məntiqə xitab edən təklifləri səthi qalır və insanların əsl motivasiya və emosiyalarına toxunmur. Hədəf etdiyi insanların motivasiyalarına və emosiyalarına xitab etmək üçün hər bir marka içində mövcud olmaq istədiyi cəmiyyətin mədəniyyətini başa düşməlidir.

Ümumbəşəri bir qayda olaraq heç kimin hər hansı mədəniyyəti mühakimə etmək hüququ yoxdur. Mədəniyyət yoxdur; Onu yaxşı-pis, dəyərli-dəyərsiz, gözəl-çirkin kimi təsvir etmək olmaz. Ona görə də hər bir brend meneceri yaşadığı cəmiyyətin mədəniyyətini və həmin mədəniyyətin elementlərini “mühakimə etmədən anlamağa” çalışmalıdır.

Bunun üçün türkiyəli marketinq mütəxəssisi Temel Aksoy aşağıdakı addımları izləməyi tövsiyə edir:

  • Dili anlamaq;
  • İnancları anlamaq;
  • Adət və ənənələri anlamaq;
  • Populyar mədəniyyəti (gündəlik həyatımızda ümumi zövqlərimiz və bəyəndiklərimiz) anlamaq;

Brend idarəçiliyi, təbii ki, universal qaydalara malikdir. Brend menecmenti universal olduğu üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarında yazılmış bir kitabdan Azərbaycanda da faydalanma fürsəti tapırıq. Ancaq bir markanı idarə etmək üçün hədəf auditoriyanı başa düşmək vacibdir.